Uzależnienia

Uzależnienia - jak znaleźć ich źródło?

Można zaryzykować stwierdzenie, że uzależnienia są plagą współczesnego społeczeństwa. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na powszechną dostępność środków uzależniających, tzw. używek. Papierosy, alkohol, kawa... to podstawowe używki, które chyba najczęściej wywołują uzależnienie wśród polskiego społeczeństwa. Jednak współczesna cywilizacja stwarza coraz to nowe powody uzależnienia.

I tak - coraz częściej spotkać możemy osoby uzależnione od swojej pracy, a także osoby uzależnione od mediów elektronicznych takich jak gry komputerowe czy internet. Zwykło się przyjmować, że mechanizm uzależnienia ciągnie za sobą pewne trudnoodwracalne zmiany w psychice osoby uzależnionej.

O ile w przypadku uzależnień o podłożu fizycznym, takich jak uzależnienie od alkoholu czy od narkotyków dochodzi jeszcze bardzo silnie działający komponent fizyczny, o tyle w przypadku uzależnień takich jak pracoholizm czy uzależnienie od internetu u głosu jest jedynie komponent psychiczny.

W przypadku zdiagnozowania u siebie objawów uzależnienia od pracy, czy gier komputerowych należy niezwłocznie udać się po pomoc. Dobrym wyborem może okazać się psycholog. Każde większe miasto ma dziesiątki gabinetów psychologicznych (patrz: psycholog Warszawa), specjalistyczne gabinety powstają również, coraz częściej, w mniejszych miejscowościach.