Psychoterapia antidotum na depresję

W naszym społeczeństwie pokutuje niesłuszne przekonanie, iż depresja to utrzymujący się przez dłuższy okres czasu stan przygnębienia czy smutku, do którego zakończenia przyczyniają się odczuwane pozytywne emocje. Powyższa definicja depresji nie jest jednakże słuszna, jako że nie uwzględnia ona różnorodności symptomów oraz stopnia, w jakim choroba ta utrudnia codzienne funkcjonowanie.

psychoterapia

Co więcej, niejednokrotnie sam chory nie jest w stanie się z niej wyleczyć poprzez pozytywne myślenie czy też zaangażowanie się w wysoce relaksujące czynności. Aby możliwy był powrót do pełni zdrowia psychicznego konieczne może być leczenie farmakologiczne lub odbycie psychoterapii.

W ramach niniejszego artykułu pragniemy przyjrzeć się bliżej drugiej z wymienionych metod walki z depresją, jako że skuteczność sesji terapeutycznych pod okiem specjalisty utrzymuje się wedle wyników najnowszych badań na stałym, wysokim poziomie.

Wraz z rozwojem psychologii wykształciły się dwie główne kategorie psychoterapii – terapia poznawcza oraz behawioralna. Pierwsza z nich bazuje przede wszystkim na identyfikacji i usuwaniu błędnych wzorców myślenia, które to prowadzić mogą do pojawiania się irracjonalnych wyobrażeń o świecie, stanów lękowych, czy nawet (w skrajnych przypadkach) do paranoi. Nakierowanie schematów myślowych pacjenta na właściwe tory, uspokojenie go oraz wyjaśnienie przyczyn wykształcenia się depresji pomaga mu przeciwdziałać jej w przyszłości oraz pełniej korzystać z życia. W przypadku terapii behawioralnej nacisk kładziony jest przede wszystkim na zaprezentowanie pacjentowi mechanizmów powstawania złych nawyków i przyzwyczajeń, które to w dłuższym okresie czasu prowadzić mogą do poważnych zaburzeń psychicznych, w tym – do depresji. Niejednokrotnie rzeczone techniki psychoterapii łączone są z leczeniem socjoterapeutycznym, a więc zorientowanym na kontakt i bezpośrednią komunikację z osobami zmagającymi się z tym samym problemem. Pozwala to osobom biorącym w niej udział wyzbyć się poczucia wyalienowania oraz odrzucenia społecznego dzięki przyjęciu do wiadomości, że nie tylko one nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z określonym problemem natury psychicznej.

Warto w tym momencie nadmienić, że w sytuacji, gdy depresja osiąga stadium zaawansowane, psychoterapeuta podjąć może decyzję o przepisaniu pacjentowi środków farmakologicznych, takich jak leki antydepresyjne czy uspokajające. Mają one na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań terapeutycznych i szybsze przywrócenie pacjenta do pełni zdrowia – zarówno psychicznego jak i fizycznego. Eksperci przyznają bowiem, że z silnymi zaburzeniami nastroju bezpośrednio wiążą się takie problemy jak raptowna utrata wagi, bezsenność, podwyższone ciśnienie krwi, czy zwiększone ryzyko uzależnienia od substancji odurzających i psychoaktywnych. Wszelkie te komplikacje zdrowotne prowadzić mogą do poważnych chorób. Jeżeli więc przez wiele tygodni lub miesięcy zmagamy się ze złym nastrojem, nie cieszy nas wykonywanie czynności, które wcześniej sprawiały nam radość i czujemy się ciągle senni oraz apatyczni – skorzystajmy z pomocy psychoterapeuty. Na pewno pomoże on nam poradzić sobie z depresją!