Psychoterapia grupowa czy indywidualna?

Psychoterapia przyjmować może dwie formy. Formę indywidualnych spotkań terapeutycznych, w których uczestniczy jedynie osoba poddająca się psychoterapii (i jej psychoterapeuta) oraz psychoterapię grupową, w której bierze udział kilka osób i jeden bądź dwóch terapeutów. Kiedy zdecydować się na indywidualną, a kiedy na grupową formę psychoterapii i czy psychoterapia może być prowadzona jednocześnie grupowo i indywidualnie?

Psychoterapia w swojej indywidualnej oraz grupowej formie może być stosowana łącznie i rozłącznie. Każda z tych form psychoterapii ma bowiem nieco inne cele oraz inne metody działania. W przypadku psychoterapii indywidualnej, pacjent (klient) zajmuje się tylko swoimi problemami, Całą uwaga psychoterapeuty jest skupiona na nim i wszelkie poruszane na spotkaniu problemy, dotyczą pacjenta. W przypadku psychoterapii grupowej pojedyncza osoba może przez całe spotkanie tak naprawdę nic o sobie nie opowiedzieć i nie zająć się bezpośrednio swoim problemem, zajęcia będą bowiem skoncentrowane na problemach innej osoby z grupy. Mimo tego, że psychoterapia grupowa nie zawsze da pacjentowi przestrzeń do wyrażenia siebie, niesie ze sobą sporo pozytywów. Grupowa forma psychoterapii pozwala bowiem na doświadczenie jedności z grupą, zdobycie zaufania do ludzi, daje wsparcie i pozwala otworzyć się na innych. Psychoterapia grupowa pokazuje też, że pacjent nie jest sam ze swoimi problemami i że są na tym świecie osoby, które mają podobne trudności. Psychoterapia prowadzona w ośrodkach psychoterapeutycznych, zatrudniających przynajmniej kilku specjalistów (takich jak psychoterapia Gdańsk - ośrodek dla pacjentów z Trójmiasta) zazwyczaj prowadzona jest w obu formach. Podczas pierwszego spotkania z psychologiem, przy tworzeniu kontraktu między pacjentem a psychoterapeutą, ustala się zakres i formę pomocy - wtedy jest też czas na to, aby zadecydować, czy pacjentowi potrzebna jest psychoterapia indywidualna, grupowa czy też zalecane byłyby obie formy spotkań psychoterapeutycznych.