Zespół Aspergera

Szkoła dla dziecka z zespołem Aspergera

Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera mają duże trudności z nawiązywaniem właściwych relacji z rówieśnikami. Wiele prób kończy się niepowodzeniem, a niezrozumienie specyfiki choroby sprawia, że relacje objawiają się często obustronną wrogością i agresją. Rodzice nie powinni jednak izolować dziecka od świata, ale raczej udzielać mu wsparcia i poszukiwać rozwiązań, które złagodzą złe wrażenia i sprawią, że dziecko będzie mogło, mimo wszystko, funkcjonować w obrębie norm społecznych, których istnienie jest dla niego trudne do zaakceptowania.

Wybór szkoły w dużej mierze uzależniony jest od stanu dziecka i stopnia jego trudności w funkcjonowaniu, warto jednak, aby każdy młody człowiek, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera mógł zapoznać się z nową placówką. Najlepiej przed rozpoczęciem roku szkolnego odwiedzić ją przynajmniej kilka razy zapoznając dziecko nie tylko z samym układem placówki, ale również z wystrojem sal i wyglądem nauczycieli. Jeżeli wiadomo, jacy nauczyciele będą mieli największy kontakt z dzieckiem, dobrze jest zapoznać się również z nimi, a nawet – poprosić o ich zdjęcia, aby później oglądać je wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu pierwszego dnia roku szkolnego maluch nie będzie miał wrażenia, że jest zmuszony do poznania setek obcych sobie osób, które nieustannie czegoś od niego oczekują.

Doświadczenia rodziców dzieci z zespołem Aspergera sugerują, że zawsze, gdy tylko jest taka możliwość, lepiej jest wybierać szkołę, która znajduje się w niewielkim oddaleniu od domu. Ogranicza to stres związany ze zmianą przyzwyczajeń i nowymi obowiązkami, a także zwiększa szanse na nawiązanie pewnych relacji z rówieśnikami. Wspólne powroty ze szkoły, a nawet przypadkowe spotkania wzmagają kontakty i sprawiają, że dziecko zaczyna pokonywać wewnętrzne bariery. Wskazane jest zresztą również zainteresowanie się tym, czy w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe. Dziecko może realizować na nich swoje pasje, może przy tym poszerzać krąg swoich zainteresowań. Niekiedy zdarza się zresztą tak, że nieprzeciętna inteligencja dziecka z zespołem Aspergera, która ujawnia się podczas takich zajęć, również pozwala na nawiązanie bardziej poprawnych relacji z rówieśnikami, którzy zaczynają odczuwać swego rodzaju podziw w stosunku do bardzo dziwnego, ale również nieprzeciętnie inteligentnego kolegi.

Pamiętajmy też, że bez względu na to, czy dziecko będzie uczyło się w szkole tradycyjnej, czy też integracyjnej, powinniśmy porozmawiać z wychowawcą klasy o problemach dzieci z zespołem Aspergera. Nasze dziecko powinno liczyć przecież na wsparcie, a nie na niezrozumienie z jego strony.